Gemensam plattform för svensk ull

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.

Läs artikeln här.

Foto Hanna Svanteman