Lyssna: Jordbrukspolitiken i EU slutförhandlas

  • Jordbrukspolitiken i EU ska läggas fast för de kommande åren under slutförhandlingarna som pågår i Bryssel.
  • Delar av ersättningarna ska riktas till mer miljö- och klimatvänliga lantbruksmetoder. Men räcker det?
  • På en gård några mil norr om Uppsala bor biologen Jörgen Wissman, som forskar om hur arter gynnas genom betande djur.

Till inslaget på Sveriges Radios hemsida