Geografiska matvarumärken – en accelererande kraft för lokal mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

Rapporten Geografiska matvarumärken analyserar konsumenternas syn på lokal mat och framgångsfaktorerna för att utveckla framgångsrika geografiska matvarumärken. Rapporten tar även upp rekommendationer för kommande arbete.

– Vi hoppas att rapporten är till hjälp för föreningar och företag i landet som satsar på sina matprodukter att utveckla sina geografiska varumärken, sin stolthet och sitt samarbete, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Hämta rapporten här
Läs Jordbruksverkets pressmeddelande om rapporten