Av den bästa ullen

Webbinarium hölls den 25 mars 2021 med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen. Webbinariet innehöll föreläsningar, panelsamtal och gruppdiskussioner kring utmaningar och möjligheter och hur vi bäst ska ta tillvara den kompetens, kunskap och material vi har idag för att möta framtida behov.

Läs om webbinariet, som samlade ca 80 deltagare på Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsida.