Meddelande från projektet Mer mat – Fler jobb

Projektet Mer mat – Fler jobb är avslutat, här finns information och rapporter från projektet.

Projektet Mer mat – Fler jobb kom till som en direkt följd av den svenska livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Krinova och Arbetsförmedlingen. Projektet syftar till att ge matproducenter och mathantverkare bättre förutsättningar för att producera mer mat i Sverige. Detta vill vi åstadkomma genom stärkt lönsamhet för den individuella företagaren genom: Företagsanalyser och handlingsplaner, kompetenssäkring inom livsmedelsproduktion, kompetensutveckling inom hela matbranschen och smidigare rekrytering av personal.

Vårt kursutbud anpassas efter företagarnas behov och några exempel på kurser som erbjudits under våren 2021 är:

  • Styr ditt företag mot ökad lönsamhet
  • Förhandlingsteknik
  • Div. kurser inom djurhållning
  • Ledarskap för både företagsledare och medarbetare
  • Se hela kursutbudet här

Medlemmar inom LRF eller Livsmedelsföretagen erhåller kraftiga rabatter på alla våra tjänster och utbildningar.
Vår vision är att fler i Sverige ska jobba med mat i framtiden. Som bagare, slaktare, mathantverkare, lantbrukare eller grönsaksodlare – det finns massor av möjligheter. Du som driver ett matföretag och vill öka lönsamheten, vidareutveckla dig själv och dina medarbetare eller rekrytera fler. Kontakta oss så för mer information!

Företagsanalys

Du som driver företag med matproduktion är viktig! Genom att anmäla dig till en företagsanalys får du veta mer om dina ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar. Du stöttas i att sätta mål och säkerställa fortsatt lönsamhet i framtiden. Vi erbjuder:

  • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådigivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst.
  • Kraftigt rabatterade priser. Som medlem i Livsmedelsföretagen eller LRF betalar du 1 600:-, övriga betalar 2 900:-. Normalt kostar en företagsanalys 12 000:- (alla priser ex. moms)
  • En handlingsplan som ger dig tydliga förslag för hur ditt företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser.

Läs mer om företagsanalys

Kontakta oss för mer information och bokning
Företagsanalys: linda.sundstrom@lrf.se
Validering: emilia.eneman@li.se
Kurser och kursutbud: eva.soder@lrf.se
Rekrytering: jannika.nordwall@arbetsformedlingen.se

Följ gärna på Mer mat fler jobb på Linkedin, Instagram och Facebook för att ta del av aktuell information och erbjudanden. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

En lönsam gård

Digital informationsträff den 19 maj om ökad lönsamhet för företagare inom matproduktion. Läs mer här.