Glöm inte behandlingskontrollen vid inköp av livdjur

Köp inte in resistenta inälvsmaskar! Har du köpt in får som avmaskats och vid behandlingskontroll inte visar upp ett nollresultat? Beroende på hur du kommit överens med säljaren finns olika alternativ.