Myndigheter misslyckas med att se situationens allvar

I torsdags meddelades att 33 vargar får skjutas under vinterns licensjakt.

Alla revir som berörs av vinterns licensjakt, sex stycken, är belägna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och alla dessa revir delas av mer än ett län. Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överläts av Naturvårdsverket till länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Utöver licensjakten finns en skyddsjaktskvot, men detta kommer innebära att vargstammen tillåts att fortsätta öka. Vi är mycket besvikna och frustrerade över att man inte passar på att göra ett större uttag nu när stammen är 400 djur och har börjat sprida sig längre söderut. Man har återigen avstått från att ta hänsyn till fårnäringen och andra gröna näringar som påverkas av den ökande vargstammen.

Vi har enormt bra förutsättningar att öka svensk fårnäring, att producera mer svenskt lamm och mer ull, skinn och naturvård, men vi vet att när angreppen duggar tätt och myndigheter varken kan fatta snabba skyddsjaktbeslut eller ta vår oro och de ekonomiska konsekvenserna på allvar så minskar fåren. Återigen ett misslyckande från myndigheternas sida att se allvaret i situationen.

Vi kommer att fortsätta att jobba för att vargstammen ska ner till den nivå som rovdjurspropositionen fastställt, och vi kommer att kräva en generös skyddsjakt i kölvattnet av detta lilla licensuttag. En snabb och fungerande skyddsjakt vid angrepp är en av vargförvaltningens viktigaste aspekter för fårägare.

Gudrun Haglund-Eriksson
Ordförande Svenska Fåravelsförbundet och rovdjursansvarig

Ulf Ekholm
Rovdjuransvarig Svenska Fåravelsförbundet

Den 17 september manifesterade bönder i 14 europeiska länder gemensamt mot en icke fungerande rovdjurpolitik genom att fredligt vaka i våra hagar. Det finns 87,6 miljoner betesdjur, varav 24,6 miljoner är får, i dessa 14 länder. För att kunna leva samman med rovdjur, behövs en förvaltning i balans, som även skyddar tamdjuren.

Bilden är från Sörmlands Fåravelsförenings vaka på Ekeby Gård i Eskilstuna. Foto Karin Ericson