Gnagarhöst

Denna höst har tydligen varit väldigt gynnsam för gnagare i stora delar av landet. Många har större problem med möss och råttor än vanligt.
Nu har vi också fått signaler från flera djurägare att det varit stora sorkangrepp på enilagebalar denna höst. Det gäller både balar som lagras ute på fält, men också balar som lagras intill djurstallarna. En fårägare i Småland berättade att han varit tvungen och stapla om alla sina balar och tejpa, alternativt plasta om, ett stort antal balar. Även hemma hos Einar har flera angreppskluster hittats i balupplaget. Detta är ganska färska angrepp, då många gnagda balar inte börjat mögla än. Men det är ett pågående angrepp, så det finns farhågor om stora skador längre fram i vinter.
Fårägarna uppmanas nu att hålla koll på sina balupplag, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Om ni har balar liggande ute på gärdena är det hög tid att transportera hem dem. Då upptäcker man om det finns skador. Och flytta gärna på ett gäng balar hemmavid för att se om det finns skador längre in.
Text och bild Einar de Wit
Hålbal
En ensilagebal med stora skador orsakade av sork.