God Jul & Gott Nytt År!

Jag tänker mig att lugnet börjar lägra sig i stugorna inför julen. Att ni är i era julpyntade kök där ni rimmar, kokar knäck och lagar tjälknöl. För inte sitter väl fårfarmare i bilen i jultrafiken? Ja, vad vet egentligen jag? För er som har tid bjuder Wikipedia på lite jul, lamm och get-relaterat vetande (nedan).

En god jul och ett gott nytt år!
önskar webbredaktören!

***************************************************

Julkrubba fotograferad på julmarknaden i Luxemburg. Bild: SXC

Julkrubban är ett vanligt julpynt i kyrkor och hem. Till julkrubban hör Jesusbarnet liggande i en krubba, jungfru Maria, Josef, och ofta herdarna med sina lamm, de tre vise männen med kameler samt andra djur såsom en åsna och en oxe. Krubban är ofta satt i ett miniatyrlandskap.

Den första kända julkrubban skapades av Franciskus av Assisi år 1223 och seden sågs ända in på 1900-talet som en katolsk tradition.

Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där Jesus föddes. Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och lades i en krubba". Det är inte troligt att Betlehem hade några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen i grottor eller i avgränsade delar av boningshusen. Krubban behöver inte ha varit av trä, utan snarare av lera eller möjligen sten. Någon oxe eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att det finns djur där det finns en krubba. De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" behöver inte ha varit tre, och hann definitivt inte fram i tid för att vara med vid krubban samtidigt som herdarna.

Så har vi julbocken. I Sverige förekom förr en jultradition där ungdomar gick runt bland gårdarna och framförde enklare skådespel eller sjöng julbocksvisor. En i sällskapet var alltid utklädd till bock, ibland med en mask gjord av halm, och som tack för uppträdandet fick de mat och dryck till ett gille som hölls i mellandagarna. I delar av Sverige fortlevde denna tradition fortfarande kring mitten av 1900-talet. Under 1800-talet förändrade traditionen gradvis till att personen utklädd till bock delade ut julklappar på ett sätt som föregick dagens jultomte.

En populär lek var också att ställa in en bock av halm eller trä i smyg hos grannarna. Då gällde det för den som fått bocken att osedd lämna tillbaka den. Nuförtiden tenderar julbockens roll att inskränka sig till att vara en prydnad i närheten av granen. I Finland förekommer det fortfarande på vissa ställen att julklapparna delas ut av julbocken, joulupukki, vilket också är det finska ordet för jultomte.

Lappbock. Snyggare julbock får man leta efter. Bild: Föreningen Allmogegeten