Köttskola på film

Svenskt kött lanserar nya styckningsfilmer för att möta en ökad efterfrågan på kunskap om kött och hur man bäst tar tillvara djurets alla delar. 27 korta pedagogiska filmer handlar om detaljstyckning av gris, nöt och lamm och också tips om redskap och olika fakta om kött som råvara.

Film: Svenskt kött

Lätta att sprida och använda på internet
Styckningsfilmerna finns på svensktkött.se samt på Youtube. Filmerna går att ”bädda in” och kan därför användas av till exempel kött- och charkföretag som vill sprida kunskap om kött. Det är alltså tillåtet att bädda in filmer på sin egen hemsida, men kom ihåg att ange källan.

Läs mer på Svenskt kötts hemsida ››

Här finns filmerna
Svenskt Kött ››
Youtube ››