God Jul önskar Elitlamm

2013 – ett innehållsrikt år!
Dags att summera Elitlammsåret. Under inledningen av året blev det möjligt att registrera sjukdomar i Elitlamm. På försommaren fick vägningssidorna en uppfräschning och hullbedömning för tackor blev möjlig. För allmogebesättningar tillkom uppgifter om egenskaper som färg och horn.

Inför höstens auktioner kunde auktionsdjuren studeras på en djurlista direkt i Elitlamm för att lättare kunna jämföra baggarna. I mitten av oktober öppnade Marknadsplatsen för annonsering av djur och hemsidan fick nytt utseende. Många av er har under hösten följt Elitlamm på Facebook; det har gett oss flera bra idéer och bidragit till inspiration och glädje att skapa ett ännu bättre program!

Vad kommer att hända 2014?

Precis före jul kunde vi lämna ifrån oss de nya härstamningsbevisen för en sista besiktning. Så snart vi får tummen upp så trycker vi på knappen och de nya bevisen finns i en dator nära digJ. Härstamningsbevisen innehåller avelsvärdena och för köttraserna även riksbedömningsuppgifter. Nytt är att du kommer att kunna skriva ut härstamningsbevis på alla djur du äger, alltså även djur som du har köpt in.

Under vintern har ett tjugotal besättningar testat en mobilvariant av Elitlamm. Just nu arbetar vi med att programmera lamning i mobilen och under januari kommer ett antal tidiglammande besättningar att prova att registrera sin lamning i mobilen. När testperioden är klar så kommer Elitlamm i mobilen att bli tillgänglig för alla som vill använda den utan någon extra kostnad.

Under 2014 kommer vi också att lägga till en läkemedelsjournal, städa lite i gamla sidor i programmet och jobba med utveckling av Marknadsplatsen. Vi vill att Elitlamm hela tiden ska utvecklas!

God Jul önskar
Elitlamm
Ulf och Britt