Är dina uppgifter i Elitlamm rätt?

Snart är det dags för årsstatistiken över alla besättningar och djur i Elitlamm att presenteras. Bäst blir det givetvis om alla uppgifter du har angett stämmer.

Vi ber dig att kontrollera att antalet levande djur är korrekt. I AvelMini använder du sidan Livdjur och i Avel & Produktion tittar du i rutan Dina djur på förstasidan, så att antal tackor, baggar och lamm stämmer.  Kontrollera även att uppgifterna om kontaktperson är rätt. I AvelMini ser du det på din förstasida och i Avel & Produktion använder du menyn Allmänt-Information-Din besättning och din inloggning. För dig som har Avel& Produktion ber vi att du även kontrollerar att Gårdsnamnet stämmer.

SF:s avelsutskott håller på med att ta fram sök- och topplistor för att identifiera de djur och besättningarna med högst avelsvärden i Elitlamm. För att resultaten ska bli rättvisande är det även här viktigt att uppgifterna om dina djur och din besättning är korrekta.  Se t ex till att djur som i verkligheten är döda är döda även i Elitlamm. Har du kvar döda djur i registret blir resultatet sämre för din besättning på topplistorna.

Gör eventuella ändringar före 5 februari, då underlaget för topplistorna tas fram. Årsstatistiken presenteras efter den 15 februari.

Vintriga hälsningar Elitlamm