Hallå där … Anna Törnfelt

Vad händer just nu i förbundet, vad jobbar styrelseledamöterna med och vilka är deras hjärtefrågor? Idag frågar vi Anna Törnfelt.

Anna Törnfelt bor på Ollajvs Gård i Alskog utanför Ljugarn på sydöstra Gotland. Där har hon och familjen en besättning av Gotlandsfår och dikor. Anna har bott på Gotland i 30 år och varit engagerad inom fåravelsföreningen och LRF i många år, 2020 valdes hon in i SF:s förbundsstyrelse. Ursprungligen kommer Anna från Hälsingland och dit återvänder hon ofta för att träffa familjen, få utlopp för sitt hängivna intresse för skidåkning och att jaga älg i hembygdens skogar. Bilden är en selfie i skidspåret. På Gotland blir det mycket rådjursjakt och vallhundsträning.

Vilka av förbundets frågor har du på ditt bord?

De frågor som jag arbetar med inom Fåravelsförbundet är ekonomi, avel och semin samt näringspolitik. Olika perioder på året arbetar jag mer eller mindre med dessa frågor. Under höstarna är det till exempel väldigt mycket runt semin.

Vad är aktuellt just nu inom dina verksamhetsområden?

Just nu jobbar jag med att få boksluten för SF och Stiftelsen Svensk Fårforskning klara. Även frågor om utveckling av avel och digitaliseringen av riksbedömningen har varit aktuella på senare tid. Hur seminverksamheten ska fungera i framtiden behöver vi också fortsätta att jobba med, för att få långsiktighet och kompetens som säkerställer den.

Vilka är de största utmaningarna inom dina områden?

De största utmaningarna är finansiering till allt vi vill göra. På avelssidan behöver vi både resurser i form av kompetens och finansiering till utvecklingen av avelsvärderingen, så att vi exempelvis kan få fler avelskörningar och ytterligare parametrar på olika egenskaper att följa upp och ta med i de olika rasernas avelsprogram.

Hur är det med framgångar, har det hänt något roligt eller bra på sistone?

Extra trevligt är då vi lyckas med export till något annat land av semindoser och denna vecka har vi lyckats få iväg semindoser till Storbritannien av Gotlandsfårsperma. Det ger ett välkommet bidrag till seminverksamhetens intäkter, vilket betyder mycket då vi jobbar med små resurser.

Om vi ser lite mer långsiktigt, åt vilket håll vill du föra dina hjärtefrågor?

Jag skulle vilja att vi får en långsiktig lösning på vår seminverksamhet och att svenska fårägare ska kunna få tillgång till bra avelsmaterial på ett smittsäkert sätt. Detta både för inhemsk produktion och import av raser vi inte har i större utsträckning.

Om du får önska dig en stor förändring under 2024, vad skulle det vara?

Under 2024 skulle jag vilja att vi hittar lösningen för seminverksamheten så att den kan fortgå och att vi kan tappa nya baggar till hösten. Likaså vill jag att samarbetet med Växa gällande avelsvärderingen får en lösning. Problemet är att det är brist på riktigt duktiga genetiker inom husdjursvärlden.

Mer hallå där …

Här finns alla intervjuerna som gjorts med styrelsen under vårvintern 2024.