Hallå där … Ulf Ekholm

Vad händer just nu i förbundet, vad jobbar styrelseledamöterna med och vilka är deras hjärtefrågor? Varje fredag ett tag framöver kommer en kort intervju med någon i förbundsstyrelsen och idag träffar vi Ulf Ekholm.

Ulf Ekholm är värmlänning med ett stort avelsintresse och en avelsbesättning med raserna dorset, texel och finull. Han är riksdomare för köttrasfår och ordförande i Fåravelsföreningen i Värmland. Ulf har decenniers erfarenhet av att leva med stora rovdjur runt gården, och av att jobba med påverkansarbete i rovdjusfrågan.

Vilka av förbundets frågor har du på ditt bord?

Hela styrelsen är ju gemensamt ansvarig för alla frågor. Men de verksamhetsområden jag är extra engagerad i och jobbar mest med är djurhälsofrågor, rovdjursfrågor och medlemsfrågor. När det gäller medlemsfrågorna så handlar det mycket om medlemskontakt.

Vad är aktuellt just nu inom dina verksamhetsområden?

Alla aktiviteter vi gör ska ge medlemsnytta, det är något vi ska ha med oss i alla beslut och det är medlemsnyttan vi väger när vi behöver prioritera.

Fåren är ett av de djurslag som är lättast att skaffa och lättast att missköta, så det krävs ständigt att vi är vakna och funderar på vad vi kan göra för att bidra till en höjd kunskapsnivå och att nå ut till fler.

Den ökande resistensen mot avmaskningsmedel hos fårens parasiter är verkligen en utmaning. Alla fårägare kommer att behöva förhålla sig till det här och göra allt de kan för att skydda sina djur. För att vi ska ha en chans att bromsa spridningen är det jätteviktigt att ALLA som köper livdjur kollar att det finns aktuella parasitprov, att säljaren lämnar en hälsodeklaration och att man följer karantänsråden. Sen tycker jag att man alltid ska köpa MV-fria djur!

På rovdjurssidan avvaktar vi nu Naturvårdsverkets svar på de uppdrag de har fått av regeringen, alltså att utreda antalet vargar och hur skyddsjakten kan förbättras. Rovdjursfrågan är ständigt aktuell, vi har jobbat med den frågan i 20 år och även om det kan kännas som att det går långsamt så ska man ha klart för sig att det har det hänt mycket och att läget skulle ha varit ett helt annat om inte så många personer hade lagt oändligt mycket tid och engagemang på frågan. Nu har vi möjlighet att använda paragraf 28, vi får bättre ersättning efter angrepp, vi har en licenjakt och vi har skyddsjakt i Sverige. Så är inte fallet i alla EU-länder.

Vilka är de största utmaningarna inom dina verksamhetsområden?

När det gäller rovdjuren handlar det om att få en acceptabel situation för alla sveriges fårägare och vår fårnäring.

Vi behöver bli fler medlemmar i SF och det är en utmaning att få fler att förstå hur mycket vi gör för fårägarnas och fårnäringens bästa.

Hur är det med framgångar, har det hänt något roligt eller bra på sistone?

Vi har en landsbygdsminister som är väl insatt i rovdjursfrågan och tar den på allvar, det känns bra att få uppleva. Att frågan att flytta vargens skyddsstatus från strikt skyddad till skyddad kommit upp på EU-nivå är också positivt.

På lite längre sikt, åt vilket håll vill du föra dina hjärtefrågor?

Jag vet inte om och hur vi i Sverige kan utnyttja den kunskap som finns i världen om att avla fram får som är resistenta mot de besvärligaste parasiterna, men det är en fråga jag hoppas vi kan jobba med och nå framgång i.

Om du får önska dig en stor förändring under 2024, vad skulle det vara?

Att vi blir fler fårbönder och fler medlemmar i SF, så att vi kan producera fler lamm och påverka ännu mer!

Bilden: Ulf omgiven av fårkändisar, utanför riksdagen där Fårets dag ska hållas. Foto Anna Bergström

Mer hallå där …

Här finns alla intervjuerna som gjorts med styrelsen under vårvintern 2024.