Hållbar livsmedelsproduktion

Svensk livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara. På alla sätt utom ett – lönsamheten. Det misslyckandet gör att vi inte som ett föredöme i världen.
Lyssna på Jens Berggrens tvåminutersresonemang i frågan.

Se filmen på Youtube