Hanna Forsberg

Vi nominerar Hanna Forsberg till Årets fårföretagare då hon visar ett otroligt intresse och engagemang för den svenska fårnäringen. 

Nominerad av Östgötalamm 

Hanna bor straxt söder om Linköping med sin man Ola och två barn. Startade med får 2013, då med 14 finullstackor. Har idag ca 200 tackor med raserna finull, finull/Dorset och andra korsningar.  

Producerar slaktlamm med lamning i februari, april och oktober. Funderar på att utöka produktionen och bygga ett nytt fårstall. Dräktighetsscannare på får sedan 2019 och idag kör Hanna över minst halva Sverige. Kundkretsen ökar dessutom för varje år. Hon har suttit med i Östgötalamms styrelse under perioden 2014- 2022 åren 2019 – 2022 var hon ordförande. Efter det är hon aktiv i vår valberedning. Dessutom har hon deltagit i HK Scans satsning på unga köttbönder. 

Motivering 

Vi nominerar Hanna Forsberg till Årets fårföretagare då hon visar ett otroligt intresse och engagemang för den svenska fårnäringen.