Markus Kuster och Kristin Halldorsdottir, Blackelids Lamm & Natur HB

Blackelids Lamm och Natur bedriver en föredömlig avel och fårhållning där de tar stort ansvar för djurens hälsoläge.

Nominerade av Föreningen Gutefåret 

Markus och Kristin bedriver fåruppfödning i nordöstra Småland med ungefär 70 tackor varav tjugo gutefår i genbank och resten gotlandsfår och säljer livdjur med hög kvalité och stor omsorg för dess hälsa. De månar om hållbarhet och kvalité och ingår i testprogrammen så fåren är MV-fria, F-certifierade, hög kontroll på parasitläget med träckprovsanalyser flera gånger om året och dessutom är verksamheten EU-ekologiskt certifierad. Utöver livdjur säljer de fällar året runt och köttlådor i samband med slakten i oktober-november. De tillbringar mycket tid med fåren för att få lugna och harmoniska djur som känner trygghet tillsammans med dem. 

Markus är en engagerad ordförande i Föreningen Gutefåret som har stor betydelse för dess verksamhet, speciellt i kontakterna med Jordbruksverket och Fåravelsförbundet. Gotlandsfåren har fina mönstringsvärden och höga avelsvärlden, som ett led i kvalitetsarbetet mönstras alla lamm vid 110 dagars ålder. De finaste bagglammen tas sedan till riksbedömning. 

Hemsida

Motivering  

Blackelids Lamm och Natur bedriver en föredömlig avel och fårhållning där de tar stort ansvar för djurens hälsoläge genom att ingå i de testprogram som finns samt ha noggrann kontroll på parasitläget med flera träckprovstagningar varje år. De kan därför sälja livdjur med hög kvalité. 2022 lyckades de nå plats 15 (av drygt 530) för högsta avelsvärden för sina gotlandsfårs pälsegenskaper vilket är ett kvitto på den fina avel de bedriver. 

Markus är dessutom en engagerad ordförande i Föreningen Gutefåret och har stor betydelse för dess verksamhet, speciellt i kontakterna med Jordbruksverket och Fåravelsförbundet.  

Under 2022 bidrog Markus och Kristin med att sprida gutefårens gener till en besättning i Tyskland genom att exportera en bagge och två tackor, en inte helt okomplicerad process, vilket är ett bevis för det engagemang de har för rasen. 

Utifrån ovanstående anser jag att de är väl värda att utses till Årets Fårföretagare 2023. 

Foto Betty Brynjolfsdottir