Hantera mark i SAMansökan

De nya stödområdena 2016 och reglerna för kompensations-stödet gör att frågor kommer upp hur man kan hantera marken i SAM-ansökan. Lars-Erik Lundkvist, LRF, guidar inför SAMansökan 2016.

Problem

Den nya stödområdesindelningen 2016 och skärpta djurtäthetskrav i vissa områden i mellersta och södra Sverige gör att det är aktuellt att se över vilka möjligheter man på gårdsnivå har att hantera dessa förändringar.

Införandet 2015 av systemet med olika typjordbruk i kompensationsstödet gjorde att frågan blev aktuell redan i SAM2015 och inför årets ansökan blir det hela ännu tydligare i vissa områden.

Det gäller framför allt i nya område 6 och 7 där djurtäthetskravet för typjordbruk 1 numera är 1,0 DE/ha grovfoderareal jämfört med 0,65 i gamla område 4a och 0,8 i 4b. Även i gamla område 5a och 5b skärps kravet från 0,9 till 1,0 DE/ha.

EUs regler säger att du som lantbrukare skall ta med all mark i ansökan som du förfogar över. Det går alltså inte att låta bli att söka stöd på viss mark om du samtidigt brukar den.

Vad kan man som lantbrukare göra?