Här är franska bönderna som kan ha vunnit på galna ko-sjukan

I Frankrike är de mindre jordbrukarna utsatta för stenhård prispress och konkurrens från de storskaliga jordbruken. Men som en konsekvens av galna ko-sjukan så vill fler köpa lokalt producerade varor, vilket kan bli räddningen för tusentals franska bönder.

Vi befinner oss på 600 meters höjd i föralperna i södra Frankrike. Där lever en av många ”arga” franska bönder – de som vi möter i Bryssel när de blockerar vägar i protest mot fruktad prisdumpning i samband med frihandelsavtal, eller i Frankrike när de saboterar byggen av flygplatser på jordbruksmark i protest mot stordrift och miljöförstöring.

Självmord vanligt bland lantbrukare

Vi har stämt träff med Annie Sic, get- och fårfarmare och vice ordförande i den stridbara småbrukarorganisationen Confédération Paysanne.
– Tiotals jordbrukare begår självmord varje år, berättar Annie Sic som lever i ett av Europas rikaste jordbruksländer, men där näringen är på kraftig tillbakagång.

– EU:s jordbruksstöd gynnar stordrift och mekanisering. Och de internationella frihandelsavtalen dumpar priserna och omöjliggör för många att fortsätta en verksamhet som man ägnat sig åt i generationer, säger Annie Sic.

Hennes organisation vill se en nationell politik som gagnar småbrukarna och främjar jobben i sektorn istället för att bara inrikta sig på effektivisering.

Hela artikeln
SVT Nyheter: Här är franska bönderna som kan ha vunnit på galna ko-sjukan ››