USA: Isolerar hus med fårull

Havelock Wool är banbrytande med sin användning av fårull som miljövänligt och förnybart isoleringsmaterial i amerikanska bostäder och byggnader.

Ull har hållit får och människor varma under århundraden, och nu utmanar Havelock Wool glasfiber- och skumisoleringen med sin byggnadsisolering av ull. Deras produkt består till 100% av naturlig ull, som kommer från Nya Zeeland. Där produceras ett överskott av ull, så det förnybara materialet är både lättillgängligt och har ett antal miljövänliga egenskaper som gör den lämplig för byggnadsisolering.

En isolering gjord av ull kan absorbera fukt upp till 35%, vilket är en av ullens mest åtråvärda egenskaper.
– Kondens och fukt är ett stort problem med dagens byggteknik. De alltmer slutna och lufttäta konsstruktionerna kan skapa kondens och fuktånga i väggsystemen om ventilationen inte fungerar optimalt. Detta har använts som argument för att fylla konstruktioner med skum, men om du stoppar en isolering som inte är genomsläpplig i ett utrymme där fukt inte kan undvikas finner fukten sin väg in i konstruktionen, säger Andrew Legge som grundat Havelock Wool.

– Dessutom kan ullens aminosyror naturligt binda skadliga kemikalier som formaldehyd, kväveoxid och svaveldioxid, vilket ger en renare luft i bostaden. Ullen är också brandsäker. Havelock tillför inga syntetiska ämnen, lim eller bindemedel i sin isoliering, men sätter till en liten mängd av giftfri borsyra för att avskräcka ohyra och ytterligare minska brandrisk.

Jämfört med glasfiber eller cellulosaisolering, som är billiga isoleringsalternativ, är Havelocks isolering två till tre gånger dyrare. Men den är billigare än skum i slutna celler, som är ett av de mer kostsamma alternativen på marknaden. Och till skillnad från andra isoleringsprodukter så kräver inte installationen några skyddskläder eller andra säkerhetsåtgärder.

Under sommaren samarbetar Havelock Wool med ett Kalifornien-baserat byggföretag för att isolera en 1500 kvadratmeter stor bostad i Corona del Mar i närheten av Newport Beach. Husägarna ville ha ett material som kan hantera fukt, särskilt med tanke på att hemmet ligger precis vid havet.
– Här finns en verklig oro för fukt och mögel, säger Legge. I ullens struktur finns ett keratin som motverkar mögeltillväxt.

Andrew Legge hoppas att medvetenheten om ullens goda egenskaper ska sprida sig, så att hälsomedvetna husägare och både byggare kommer att känna till att detta naturliga och förnyelsebara material finns som alternativ.
– Vi är förfärade över mängden avfall som vi genererar idag. Över de begränsade resurser som vi fortsätter att använda, våra överfyllda deponier och haven som är förorenade bortom räddning. Att använda ull som byggmaterial är visserligen bara ett litet bidrag till förbättring, men det är också en direkt lösning på var och ett av dessa allvarliga problem. Såvida inte fåren slutar att producera ull, kommer vi alltid i ullen ha en förnybar och hållbar produkt.

Hela artikeln
Builder online: Insulating Homes with Natural Sheep’s Wool ››
Översatt med Google ››