Härstamningen – grunden för allt avelsarbete

Alla djur som registreras i något av Elitlamms avelsprogram registreras i härstamningsregistret. Där kan man se härstamning på djuren i bästa fall så långt tillbaka som till 1980-talet. Släktträden som skapas bildar grunden vid avelsvärdering.

Öronmärkning
Enligt Jordbruksverkets regler ska alla lamm födda efter den 8 juli 2006 som är äldre än 12 månader vara märkta med ett femsiffrigt unikt öronnummer. Numret får inte förekomma i besättningen igen inom en 20 års period. Vi rekommenderar att man märker lammen när de är nyfödda.

Besättningsägaren får själv bestämma vilka nummer han ger sina djur. Vi rekommenderar att besättningar märker sina lamm enligt något av följande alternativ:

  • Ett femsiffrigt nummer som inleds med årtalets två sista siffror dvs 20001, 20002….20025…20125 osv för 2020. 2021 döps djuren som 21001, 21002 osv.
  • Ett femsiffrigt löpnummer. Första lammet döps 00001 därefter 00002, 00003 osv. Löpnummerserien fortsätter året därpå där man slutade. (Besättningar med fler än 999 lamm per år väljer detta system.)

Lägga till nya djur i avelsregistret
Ibland vill djurägare lägga in djur som sedan tidigare inte är registrerade i avelsregistret. Alla djur kan registreras, men om man vill lägga in ett renrasigt djur krävs att man kan verifiera härstamningen bakåt.

  • Nyregistrering av ett djur med härstamning debiteras med 300 kr + moms.
  • Det är kostnadsfritt att registrera in nya djur utan härstamning i det officiella avelsregistret.
  • När en ny besättning ansluter sig till Elitlamm Avel registreras besättningens levande djur in i officiella avelsregistret kostnadsfritt.

Kontakta Elitlamms support för mer information.

Härstamningsbevis
Som uppfödare till ett djur äger du rätten till djurets härstamningsbevis. Använder du dig av Elitlamm Avel & Produktion kan du själv skriva ut härstamningsbevis för djur du har fött upp, och för inköpta djur som du har i din ägo.

Om du är Elitlamm AvelMini- eller Elitlamm AvelMini List-användare kan du beställa härstamningsbevis för djur du fött upp eller äger av support@elitlamm.com. Beställda härstamningsbevis faktureras till självkostnadspris.

Om du är intresserad av ett djur som inte är fött i din besättning och som du vill få ut ett härstamningsbevis för, måste du be uppfödaren om härstamnningsbeviset eller lov att beställa ut det.

Stöd för hotade husdjursraser
Jordbruksverket ger stöd för hotade husdjursraser. Det är får av raserna gutefår, finullsfår, ryafår och de flesta allmogefårraserna som är bidragsberättigade. Ett av kriterierna för att få stödet är att djuren ska vara registrerade i Elitlamm Avel. Sök under miljöersättningar på www.jordbruksverket.se för mer information.

Exportcertifikat
När svenska besättningar exporterar livdjur, embryon eller sperma till ett annat EU-land krävs enligt unionens regelverk ett medföljande exportcertifikat. Elitlamms support tar fram dessa på förfrågan. Det är ett fysiskt certifikat som ska stämplas och undertecknas, tänk därför på att beställa i god tid. Räkna med upp till två veckors leveranstid. Exportcertifikat beställs från Elitlamms support.

  • Kostnaden för exportcertifikat är 500 kr i startavgift (per tillfälle som exportcertifikat begärs ut) + 50 kr per enskilt certifikat. Moms tillkommer.