Härstamningen – grunden för allt avelsarbete

Alla djur som registreras i något av Elitlamms avelsprogram registreras i härstamningsregistret. Där kan man se härstamning på djuren i bästa fall så långt tillbaka som till 1980-talet.

Släktträden som skapas bildar grunden vid avelsvärdering. Det är viktigt att uppgifter som registreras är korrekta och det sker hela tiden ett kontinuerligt arbete med att rätta upp materialet. Idag håller databasen en mycket hög kvalitet och skapar en trovärdig grund för härstamningsbevis och avelsvärdering.

Öronmärkning
Enligt Jordbruksverkets regler ska alla lamm födda efter den 8 juli 2006 som är äldre än 12 månader vara märkta med ett femsiffrigt unikt öronnummer. Numret får inte förekomma i besättningen igen inom en 20 års period. Vi rekommenderar att man märker lammen när de är nyfödda.

Besättningsägaren får själv bestämma vilka nummer han ger sina djur. Vi rekommenderar att besättningar märker sina lamm enligt något av följande alternativ:

  • Ett femsiffrigt nummer som inleds med årtalets två sista siffror dvs 20001, 20002….20025…20125 osv för 2020. 2021 döps djuren som 21001, 21002 osv.
  • Ett femsiffrigt löpnummer. Första lammet döps 00001 därefter 00002, 00003 osv. Löpnummerserien fortsätter året därpå där man slutade. (Besättningar med fler än 999 lamm per år väljer detta system.)

Nya djur
Ibland får vi in uppgifter på djur som inte sedan tidigare är registrerade i vårt register. Alla djur registreras men om man vill lägga in ett renrasigt djur krävs att man kan verifiera härstamningen bakåt. Ofta hittar man på djur som finns med i databasen när man kommer bak i leden på dessa djur.

Härstamningsbevis
Som uppfödare till ett djur äger du rätten till djurets härstamningsbevis. Använder du dig av Elitlamm Avel & Produktion kan du själv skriva ut härstamningsbevis för djur du har fött upp, och för inköpta djur som du har i din ägo. Om du är Elitlamm AvelMini- eller Elitlamm AvelMini List-användare kan du beställa härstamningsbevis för djur du fött upp eller äger av support@elitlamm.com.

Om du är intresserad av ett djur som inte är fött i din besättning och som du vill få ut ett härstamningsbevis för, måste du be uppfödaren om härstamnningsbeviset eller lov att beställa ut det.

Stöd för hotade husdjursraser
Jordbruksverket ger stöd för hotade husdjursraser. Ett av kriterierna för att få stödet är att djuren ska vara registrerade i Elitlamm Avel (sök under miljöersättningar på www.jordbruksverket.se för mer information).

Det är får av raserna gutefår, finullsfår, ryafår och allmogefårraserna som är bidragsberättigade. Ett av kriterierna för att få stödet är att djuren ska vara registrerade i Elitlamm Avel (sök under miljöersättningar på www.jordbruksverket.se för mer information).