HKScan backar från sidoverksamheter

Framöver avyttrar HKScan sitt ägande i Svenskt Butikskött, Gotlands Slagteri samt i Svensk Lantbrukstjänst. Enligt företaget ligger anledningen i att man vill fokusera på sin kärnverksamhet och ytterligare effektivisera sin juridiska struktur i Sverige.

HKScan har ägt en andel i Gotlands Slagteri AB och Svensk Butikskött AB sedan 2010. Framöver avyttras detta ägande till svenskt Butikskötts huvudägare och vd Thomas Östlund.

Vidare väljer HKScan att avsluta sitt 26 procentiga ägande i Svensk Lantbrukstjänst. 25 procent av ägandet avyttras till branschorganisationen Svenska Köttföretagen, där HKScan är delägare. Resterande 1 procent avyttras till Konvex AB.

Jordbruksaktuellt: HKScan backar från sidoverksamheter ››