Höjd ersättning för rovdjursstängsel

Pressmeddelande från Regeringskansliet
Till följd av en förändring i Landsbygdsprogrammet som EU nu godkänt höjs ersättningen för rovdjurstängsel från 20 till 50 kronor per meter.

– Genom landsbygdsprogrammet kan vi ersätta bönderna för de extra kostnader det innebär att ha stängsel som inte bara håller djuren inom hänget, utan även rovdjur utanför. Förändringen innebär att länsstyrelserna nu kan börja betala ut den högre ersättningen för rovdjursstängsel, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Förändringen träder i kraft den 1 augusti i år.

************************************************

Obs! Se även Nya bud angående ersättning för stängsel mot rovdjur ››