Vargattacken i Sågmyra

Under sista veckan i juni drabbades en fårbesättning i Sågmyra mellan Leksand och Falun av en vargattack. 16 får och lamm dödades eller skadades så allvarligt att de måste nödslaktas, och ett djur saknas.

Hagen där fåren vistades är sju hektar stor och omgärdad av ett strömförande rovdjursstängsel. En vargattack i en rovdjurstängslad hage väcker oro, samtidigt har det framkommit uppgifter om att stängslet inte var i fullgott skick. Efter att ha pratat med fårens ägare och Annica Forsberg på Länsstyrelsen i Dalarnas län, som har läst besiktningsprotokollet, framstår attacken som en olycka orsakad av skillnaden mellan teori och praktik när det gäller stängsling mot varg.

Stängslet i den aktuella hagen är ett rovdjursstängsel som är byggt efter gällande rekommendationer och är besiktigat och godkänt av både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vid attacken var strömstyrkan på staketet för låg och länsstyrelsens besiktningsman hittade flera ställen där den lägsta tråden satt för högt över marken, på ett ställe var avståndet över 50 cm. Dessa ställen var belägna vid sank mark och traktorspår. Svackorna åtgärdades direkt efter angreppet. Staketet drivs av ett kraftigt aggregat som normalt kan hålla en nivå på 5000 volt, men under extremt blöt väderlek har man haft problem att hålla effekten uppe. Fårens ägare har sedan angreppet fört dagbok över strömstyrkan morgon och kväll, och har märkt att styrkan vid mycket regn kan falla från 5000 till 4000 volt. Ägaren har redan tidigare ifrågasatt förbudet mot de starkare stängselapparaterna och då fått veta att vargen är mycket strömkänslig. Detta har lugnat oron något, även vid 3000 volt får man en rejäl stöt. Efter attacken uppmättes styrkan till 2900 volt.

Fårens ägare menar att samarbetet med länsstyrelsen har fungerat bra. Man har fått hjälp med olika akutåtgärder och besiktning av både den åtgärdade hagen och andra hagar med nyuppsatt stängsel.

– Varg inpå knutarna är ju relativt nytt för både fårägare och länsstyrelsen. Det var ju inte längesedan vi hade ett tak på 210 vargar som helt plötsligt togs bort. Därför är det svårt för alla att hitta lösningar som fungerar. En bra sak vore om alla länsstyrelser i varglänen hade tillgång till en bra jourvagn, som den Uppland har (se artikel i senaste Fårskötsel, reds anm.), säger fårens ägare.

– Det jag skulle vilja rekommendera när man ska sätta upp rovdjursstaket är att stänga på jämna och plana ytor. Undvik ställen där marknivån kan ändra sig. Inte som vi tänkt: hålla så mycket av landskapet som möjligt öppet! Röjning tar så väldigt mycket tid i anspråk.

Annica Forsberg på Länsstyrelsen i Dalarna berättar att man har fått mängder av samtal senaste tiden från djurägare som oroar sig för att stängslen är verkningslösa. Vad hon och hennes kollegor försöker förmedla är att ett korrekt uppsatt och väl underhållet rovdjursstängsel är det bästa skydd vi har mot rovdjursangrepp på tamdjur idag. Man berättar att det förkommit att angrepp skett innanför rovdjursavvisande stängsel, men att det då i de allra flesta fall handlat om brister i stängslet som gjort att rovdjuret kunnat ta sig in. Gällande rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel är att nedersta tråden ska vara max 30 cm ovan mark och att spänningen ska vara minst 4500 volt.

Text: Anna Bergström