Stort intresse för webbkonsultation om varg

Källa: Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets webbkonsultation om varg som pågått under fyra dagar mottogs med stort intresse. Över 1 200 inlägg med förslag inom de tre områden som konsultationen handlade om har publicerats.

De tre områden som Naturvårdsverket ville ha förslag kring var:

  • Förslag på åtgärder som kan minska skador av varg
  • Förslag på hur människors oro och rädsla bör hanteras av myndigheterna
  • Förslag på hur förslag från allmänheten kan tas tillvara


Fakta i siffror om konsultationen
Totalt antal inlägg: 1 341
Antal publicerade inlägg: 1 279
Förslag på åtgärder som kan minska skador av varg: 617
Förslag på hur människors oro och rädsla bör hanteras av myndigheterna: 478
Förslag på hur förslag från allmänheten kan tas tillvara: 184

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns också länkar till dokument som redovisar de konkreta förslagen och kommentarerna.