Hur blir det med det nya landsbygdsprogrammet?

Frågan har ställts till chefen för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning, Niclas Purfürst.

Det spekuleras en del kring vilka stöd som kommer att finnas eller försvinna. Vi vill vara noga med att inte bidra till ytterligare spekulationer. Ingenting är beslutat, det måste betonas. Vi vet idag inte vilka stöd som kan sökas för 2014, eller från vilken tidpunkt under året. Stödnivåerna är inte heller klara.

En aktuell fråga är om vi vet något om pengar till stöd för rovdjursstängsel?
Enligt landsbygdsdepartementet ska det gå att söka stöd till rovdjursstängsel, men vi vet inte hur mycket som kommer betalas ut till detta under 2014.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››