Ursprungsmärkning av kött

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött. SF har tillsammans med andra branschorganisationer svarat på remissen.

Branschen är kritisk till förslaget, bland annat via en artikel i Svenska Dagbladet, och denna kritik får idag uppmärksamhet i media.

"När Europeiska kommissionen nu har lagt fram ett utkast till hur produkter ska märkas har många skäl att känna sig besvikna. I stället för att lyssna på konsumenterna har EU-kommissionen valt att gå den europeiska köttindustrins väg."

Läs hela artikeln på SvD Opinion här ››