Vår självförsörjningsgrad

Källa: SJV – Jordbruket i siffror
Jordbruksverket tar fram försörjningsbalanser för bl.a. kött och ägg. Den procentandel som presenteras i diagrammet nedan visar produktion dividerat med konsumtion.

För får- och lammkött är skillnaden störst, där producerar vi endast 34 % av konsumtionen.Visa större bild ››