Svajig prisbild på Linköpingsauktionen

Text och foto: Einar de Wit
Många blev nog förvånande när årets upplaga av baggauktionen i Linköping drog igång. Priserna på Finullsbaggarna var rejält mycket lägre än ifjol och fyra blev osålda. Genom åren har priset på finullsbaggarna flukturerat kraftigt och det är svårt att ge några tydliga svar på varför.

En auktion har en egen dynamik som är svår att förutspå. Ifjol hölls auktionen på den första dagen med fint väder på länge och spekulationerna var att många var hemma och tröskade istället för att gå på auktion. I år var det mesta färdigtröskat och färdigpressat men ändå kändes det som om publiktillströmningen var något mindre än tidigare.

Uppenbarligen fanns inte så många spekulanter på finullsbaggarna på plats. Trots att kvaliteten på djuren var minst lika hög som tidigare blev fyra osålda och tre såldes till minimipris.  Om vi tittar tillbaks genom åren ser vi en avsevärd och svårförklarad skillnad på medelpriser för Finullen.

Linköpings auktionskommitté hämtar gärna domare utifrån. I år hade två holländska texeluppfödare anlitats som domare och de gjorde ett utmärkt jobb. Theo van Deyne och Henk Damkot lägger pannorna i djupa veck.

Baggauktion – både fest  och nyttighet samtidigt!

Confransier på Linköpingsauktionen var Jonny Nederman, som dagen till ära iklätt sig skotsk kilt, inköpt under en studieresa ifjol. Enligt ryktena hade en viss vadslagning förekommit innan, om Jonny skulle våga ha på sig den under auktionen. Uppenbarligen vågade han!

Medelpris finullsbaggar Linköpingsauktionen
2013    4 167 kr
2012    6 091 kr
2011    3 375 kr
2010    7 300 kr    

Det är lite tråkigt för ambitiösa uppfödare att auktionspriserna är så svårförutsedda. Det gynnar knappast möjligheterna för fler uppfödare att satsa på bra djur för att bredda auktionerna.

Bra priser på köttdjuren – och nytt prisrekord!
Hos köttraserna är prisbilden mer stabil. Här hade auktionskommitén lyckats väl med att balansera antalet baggar mot efterfrågan. Ett nytt prisrekord slogs också i år. Det dyraste djuret blev en bagge född 2012 och uppfödd av Torgil Möller. Efter en hård strid såldes baggen för 30 000 kr till Carl Helander från Floby. Sannolikt kommer vi att få se den baggens avkommor på nästa års auktion.

Priser på baggar Linköpingsauktionen 2013

Ras Medelpris Maxpris
Finull  4 167 kr  5 500 kr
Texel 8 343 kr 20 000 kr (ungbagge)
Dorset 6 500 kr 6 500 kr
Oxford down 4 000 kr 4 000 kr
Suffolk 5 500 kr 10 000 kr

 

Följande priser utdelades på Auktionen
Lantmännens Hederspris, Best in Show, alla raser: Kat, nr 31, äldre Texelbagge. Uppf: Torgil Möller
Finull: Kat, nr 7. Uppf: Eva Nordling
Texel: Kat, nr 36. Uppf: Carl Helander
Dorset: Kat, nr 14. Uppf: Anna Olsson
Suffolk: Kat, nr 27. Uppf: Leif Carlsson
Oxford Down: Kat nr 12. Uppf: Fredrik Rydberg

KLS vandringspris, som går till bästa hondjur från fredagens bedömningsutställning: Ett djur ur tacklamsgrupp 28. Uppf: Mattias Rickardsson

SLS vandringspris, som går till den finullsbagge med bäst köttegenskaper: kat nr 7. Uppf: Eva Nordling

Kaj Sjunnessons hederspris: som i år delades ut för andra gången. Priset går till den bagge som kan förväntas ge bäst slaktlamm. I år gick priset till en texelbagge, kat nr 68. Uppf: Carl Helander

Svenska foders pris: som består av en pall valfritt foder ur deras sortiment. Priset går till den köpare som köper den dyraste baggen. Carl Helander, Floby

Folkfest
I övrigt så var Linköpingsauktionen lika trevlig och välarrangerad som vanligt. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor, spana in produktnyheter, lära sig något nytt och självklart köpa sig en ny bra bagge!

Fårsverige lyfter på hatten för det gäng entusiaster som ideellt anordnar baggauktioner och samtidigt gör en stor insats för att förbättra den svenska lammproduktionen.

.

Många människor hjälps åt för att en auktion ska fungera. Anders Gunnarsson scannade alla baggar på vägen in i auktionslokalen med avseende på muskeldjup och fettmängd.

Det ska börjas i tid… Många ungdomar gör ett bra jobb när djuren ska ledas runt i auktionsringen.