Hur blir framtiden med Schmallenberg?

Källa: LRF
Mycket kunskap saknas. Med ett liknande virus har man i Australien sett en cyklisitet i smittan där djuren blir sjuka vart femte år. Detta beror på att det tar ungefär fem år innan det finns tillräckligt många osmittade individer för att sjukdomen ska ta fart igen.

Den typen av knott som behövs för att sprida sjukdomen finns i Sverige, men vi har inte samma djurtäthet som på kontinenten. I dagsläget finns inget vaccin och man räknar med att det tar minst två år att få fram ett.

Läs hela artikeln ››