Scmallenbergviruset kan ha nått Sverige

Källa: ATL
Sverige har hittills varit förskonat. Men Marianne Carlsson i Ucklum utanför Stenungsund misstänker att ett missbildat lamm som föddes för knappt en vecka sedan hade fått viruset.

Kristina Mieziewska, veterinärinspektör på Jordbruksverkets enhet för idisslare och gris, säger till ATL att det har skickats in sju eller åtta missbildade foster till SVA. Misstankarna har avskrivits i samtliga fall utom ett eller två som ännu inte är färdiganalyserade.

Myndigheterna vet väldigt lite om schmallenbergviruset. Enda sättet att i dagsläget fastställa om viruset finns i djuret är genom att provta organ från missbildade lamm och kalvar.

Ett serologiskt test håller på att tas fram. Kristina Mieziewska räknar med att det är klart inom ett par veckor, högst ett par månader.

Läs hela artikel på ATLs hemsida ››

Läs artikeln Information till djurägare om Schmallenbergviruset ››