Godkännande för vissa bekämpningsmedel upphör

Från och med den 1 januari 2012 är det inte längre tillåtet att sälja de bekämpningsmedel mot ektoparasiter som tidigare funnits tillgängliga. Preparaten det gäller är Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix och Flusa. Har ni något av dessa preparat hemma får ni använda dessa för eget bruk till och med 31 december 2012, därefter får medlen inte användas.

Kommande betessäsong är den sista då vi kan hålla fästingar, flugor, svidknott och knott stången med hjälp av Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix eller Flusa.

Ersättningspreparat  
Det finns dock andra tillgängliga pour-on preparat som kan ersätta de utgångna. Båda preparaten klassas som läkemedel och är receptbelagda. Behandlingarna bör göras efter en besättningsanpassad strategi för att få bästa möjliga effekt och minimera risken för resistensutveckling.

Bayticol® vet. (syntetisk pyretroid)
Den verksamma substansen i Bayticol tillhör samma preparatgrupp som de utgångna preparaten. Bayticol är en pour-on lösning som är registrerad till får och nötkreatur med effekt mot skabbkvalster, löss, lusflugor och fästingar. Bayticol har dessutom enligt tillverkaren likvärdig effekt mot flugor och knott som Bayofly. På grund av att Bayticol har mjölkkarens är preparatet mindre lämpligt att använda till mjölkande djur. Det får överhuvudtaget inte användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.

Eprinex pour-on vet. (makrocyklisk lakton)
Den verksamma substansen i Eprinex är en makrocyklisk lakton. Detta preparat kan endast användas till nötkreatur. Eprinex är idag det enda alternativet utan mjölkkarens med effekt mot löss och skabb. Preparatet har effekt mot både invärtes rundmaskar och utvärtes parasiter. Eprinex har dock mycket sparsam eller ingen effekt på fästingar, flugor, svidknott och knott.

Särskilda problem i mjölkbesättningar
Eftersom det saknas tillgång till pour-on preparat utan mjölkkarens för att förebygga angrepp från fästingar, flugor, svidknott eller knott finns ingen behandling mot dessa för mjölkkor och får som producerar mjölk för human konsumtion. Mjölkande djur bör därför skyddas från beten som har känd förekomst av mycket fästingar. Under perioder med stor knottförekomst kan djuren hållas på stall nattetid.

Svensk Mjölk, LRF och Svenska Djurhälsovården har gemensamt uttalat att de ser allvarligt på att det för närvarande helt saknas registrerade pour-on preparat utan mjölkkarens. Det finns ett uppenbart behov av att både kunna förebygga angrepp av och att behandla mjölkkor och mjölkproducerande får mot fästingar, flugor, svidknott eller knott.  

Användning i KRAV-besättningar
Besättningar som är anslutna till KRAV kan, när erfarenheten visar att det blir problem, använda pour-on preparat i förebyggande syfte. Det gäller till exempel för fästingskydd i besättningar med förekomst av fästingburna infektioner. KRAV gör ingen skillnad på om preparaten är receptbelagda eller inte utan behovet och tillgången på preparat avgör vad som kan användas.

Referat: Anna Bergström

Hämta pdf:en "Medel mot ektoparasiter hos nöt och får" för information om karenser, kostnadsjämförelser, kontaktpersoner mm.