Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk hjälp av stöden i CAP?

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till två digitala dialogmöten i höst med tema ”Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk med hjälp av stöden i CAP?”.

Man söker företagare under 40 år som vill delta i mötena och bidra med nytänkande och förenklingsförslag kring hur EU-stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) bäst kan bidra till konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, trädgård och rennäring. Verkar det intressant? Här finns datum för de två mötena, information om arvodering mm.

Frågor? Kontakta Anna Hedberg, Anna.Hedberg@jordbruksverket.se.