Information från Gård & Djurhälsan: Öppettider på våra obduktionslaboratorier i sommar

Obduktionen i Karlskoga håller sommarstängt vecka 28 – 31. Under samma period har obduktionen i Skara öppet.

För de besättningar norr om Jönköping/Göteborg som inte ligger nära Skara kan obduktion på gård av en besättningsveterinär vara ett alternativ.

Vid allvarliga besättningsproblem, med hög sjuklighet/dödlighet kan undantag eventuellt medges för obduktion på laboratoriet i Karlskoga.

Obduktionen i Skåne, Visby och SVA i Uppsala har öppet som vanligt.

Obduktion i sommar

Skåne: öppet hela sommaren
Karlskoga: stängt vecka 28 – 31
Skara: stängt vecka 27, 32 och 33
Visby: öppet vissa veckodagar/efter behov hela sommaren
SVA Uppsala: öppet hela sommaren

Kontakta Ulrika Rockström för mer information på 070-524 37 90.