11 000 år av domesticering

En internationell forskargrupp har gjort storskaliga analyser av 74 olika fårrasers arvsmassa och studerat hur deras gener har förändrats under de omkring 11 000 år som människan hållit tama får.

Man har funnit att den genetiska mångfalden hos de flesta fårpopulationer är hög, betydligt högre än vad den är hos till exempel hundar och nötkreatur, vilket troligen innebär att våra tamfår stammar från en bred genetisk bas.

Man har också visat att fårens egenskaper genom selektiv avel har förändrats av människan. Djur med horn har ofta valts bort och genom att i varierande grad premiera anlag för ullproduktion, reproduktion, storlek och köttproduktion har vi fått en mängd fårraser.

Även om studiens slutsatser knappast framstår som revolutionerande för oss fåruppfödare så innehåller den bland annat bilder som visualiserar olika fårrasers släktskap, som kanske kan intressera någon.

Referat: Anna Bergström
Källa: Vetenskapsradion och PLOS Bbiology

Studien finns att läsa på http://www.plosbiology.org:
Genome-Wide Analysis of the World's Sheep Breeds Reveals High Levels of Historic Mixture and Strong Recent Selection