Skottar söker stöd hos svenskar


Möte på Jordbruksdepartementet med Joakim Skottheim, Fredrik von Unge, Erica Lindberg, Peter Svensson, Peter Krause, Johan Loberg, Agneta Karlsson Norström.

I mitten av augusti var representanter från skotska NSA (National Sheep Association) för att diskutera elektronisk id-märkning med svenska lammproducenter och myndighetspersoner.

Genom att forma en gemensam strategi med Sverige, som är EUs ordförandeland, hoppas man på att kunna väcka frågan om e-id på nytt. Sverige närmar sig gränsen för antalet djur då man måste ha e-id så frågan är högst aktuell även för vår del.


Kjell Pettersen, Mary-Ann Sörensen, Jimmy Sinclair, George Milne, John Cameron, Gordon Davidsson träffades i LRF’s lokaler.

Efter att ha varit runt i Stockholm så åkte de ut till tre fårgårdar; Välnäs, Hornsund och Björsäterstorp för att diskutera direkt med svenska fårägare.


Fika på Björsäterstorp.


Gotlandsfåren gjorde stort intryck på skottarna, särskilt när dom fick höra priserna på skinnen.

Besöket i Sverige återrapporterades i tidningen The Scottish Farmer och här kan du läsa ett utdrag från deras hemsida:
"Swedes support Scots EID fight".

 

Text & bild: Bertil Gabrielsson och Emma Rosenmüller.