Hybridkorsningar – funkar det?

Det är ljust nu på Lammproduktionshimmeln. Höga priser och en aldrig sinande efterfrågan på lammkött. Det är nu man villa ha många lamm att sälja. På livdjursmarknaden är det brist och det är svårt att få tag på moderdjur. I hybridbesättningar så funderar man på att rekrytera tacklamm från årets slaktlamm och betäcka dem med en korsningsbagge. Lammrådgivare Theo den Braver funderar över frågan, läs här.