Avmaska på rätt sätt!

Parasiter som blir resistenta mot avmaskningsmedel diskuteras mycket just nu. När man avmaskar är det jätteviktigt att det finns ett behov, att man använder rätt preparat och att man inte underdoserar beroende på djurets vikt.

Men det finns en viktig sak till – att man använder rätt teknik när man avmaskar

En kort bakgrund:
Får kan svälja på två sätt. Foder sväljs ”den långa vägen”. Då hamnar fodret i vommen, för att sedan efter idissling passera de tre andra magarna. Men när fåren dricker vatten så sväljer de på ett annat sätt, ”den korta vägen”. Då hamnar vattnet direkt i löpmagen innan det når avloppet. Detta för att inte späda ut innehållet i vommen för mycket.

Målsättningen när man avmaskar är att avmaskningsmedlet ska vara kvar i djuret så lång tid som möjligt, för att hinna göra nytta innan det åker ur kroppen. Vissa fårägare använder en vanlig injektionsspruta (utan nål!) när de avmaskar. Då sprutar de in medlet i mungipan på djuret. Men då sväljer fåret som om det vore vatten, det hamnar i löpmagen och medlet åker ur kroppen fort. Bättre är att använda en riktig ingivare med en lång pip. Då deponerar man medlet långt bak på tungan och då sväljer fåret ner medlet i vommen och det stannar längre i djuret.

Så dagens uppmaning är att köpa en riktig ingivare till sina får. De är inte dyra, de finns från 300 kr och uppåt på firmor som säljer tillbehör till får. Då gör ni inte bara er själva och era djur en tjänst, ni bidrar också till att hålla den svenska fårstammen frisk!

Lycka till med avmaskningarna!

Text och foto Einar de Wit

På bilden ett tips om man är ensam när man ska avmaska. Tejpa fast en märkkrita på ingivaren. I samma rörelse som ni avmaskar så ger ni djuret en färgklick i nacken så ser man precis vilka djur son blivit behandlade.