Hur mår min jord? Ett webbinarium om den nya markvårdsappen

Jordbruksverket har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram appen ”Hur mår min jord?” – ett stöd för att undersöka, vårda och förbättra markstrukturen. Att ha koll på hur man kan förbättra sin jord har många fördelar som i slutändan leder till ökad odlingssäkerhet och lönsamhet, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar.

Anmäl dig till webbinariet senast den 11 maj

Webbinariet hålls den 12 maj, klockan 09.00-10.30 och är öppet för lantbrukare, rådgivare, studenter, entreprenörer och andra verksamma inom de gröna näringarna. Utöver markvårdsexperter från Jordbruksverket och SLU medverkar en lantbruksrådgivare och en växtodlingslärare som har testat appen i fält.

Här hittar du programmet i sin helhet och gör din anmälan

Läs mer om appen Hur mår min jord.