Idag bildar vi Gård & Djurhälsan

Svenska Djurhälsovården, Svenska Pig och Taurus Köttrådgivning slogs under senhösten ihop till ett gemensamt rådgivningsbolag. Det nya bolaget döps idag officiellt till Gård & Djurhälsan.

– Vi är väldigt nöjda med bildandet av det nya bolaget. Det nya namnet rymmer också väl vad bolaget ska arbeta med. Friska djur och välmående gårdar är varandras förutsättningar och det känns mycket bra att kunna erbjuda Sveriges djurhållare ännu mer heltäckande rådgivningstjänster med kompetens från både veterinärer, agronomer och lantmästare, säger Andrea Holmström, Tf vd för Gård & Djurhälsan.

– Vi kommer nu att ta fram nya rådgivningspaket för olika djurslag. Det nya utbudet kommer vi att presentera på Elmia i oktober.

Gård & Djurhälsan ägs till 21 procent av branschföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet och till 79 procent av Svenska Köttföretagen. Syftet är att skapa lönsamhet och ökad tillväxt hos svenska djurproducenter.

– Svensk köttproduktion har senaste tioårsperioden haft en negativ utveckling vilket riskerar både arbetstillfällen, våra öppna landskap och tillgången på goda svenska köttprodukter i butik. Med det nya bolaget vill vi bryta den negativa trenden, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen och ordförande i Gård & Djurhälsan.

Text: Svenska Djurhälsovården