Import av livdjur – Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)

Att bara uppfylla officiella djurhälsokrav vid import är inte tillräckligt för att bevara det svenska djurhälsoläget.

Det är anledningen till att Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) jobbar med att utfärda tilläggskrav vid import av lantbruksdjur. Det är en kostnadsfri service till Dig som importör för att öka säkerheten för att inga sjukdomar förs in till Sverige och till Din besättning.

Att Sverige fortsätter vara fritt från många sjukdomar som är vanliga i Europa och övriga världen, är grundläggande för vår låga antibiotikaförbrukning – ett av våra starka svenska mervärden!

Svenska Fåravelsförbundet står bakom SDS tilläggskrav vid import av får till Sverige.

Läs mer på www.sds-web.se