Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU

Antibiotikaanvändningen har minskat i Sverige och enligt en rapport från European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) så är Sverige det land inom EU som använder minst antibiotika till djur.

Jordbruksverket: Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU ››