Inbjudan till ansökningar från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Efter några års uppehåll har vi åter glädjen att kunna dela ut forskningsanslag från Stiftelsen Svensk Fårforskning.

§2 i stiftelsens stadgar lyder: ”Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjandet av produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.

För att uppnå ovanstående mål inbjuder härmed Stiftelsen Svensk Fårforskning till forskningsansökningar angående olika projekt som kan beröra alla aspekter inom fårproduktionen. Vi kommer särskilt att lägga vikt på att projektet skall vara praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det ska ha väsentlig betydelse för näringens utveckling. Vi är beredda att stödja både större och mindre ansökningar, löpande på både ett eller flera år.

En ansökan till Stiftelsen bör i tillämpliga delar innehålla en bakgrundsbeskrivning till det ämnesområde man vill studera och dess relevans för fårnäringen, en tydlig frågeställning, en beskrivning av vilka material och metoder man planerar att använda sig av samt tidsplan, budget för det sökta projektet inkl vilka basresurser man disponerar för det och vilka kvalifikationer sökande(n) har för genomförande av projektet. Ange också om andra medel sökts till samma projekt (belopp och finansiär).

Ansökan ställs till Stiftelsen Svensk Fårforskning, c/o Svenska Fåravelsförbundet, Bertil Gabrielsson på e-mail-adress: bertil.ga@telia.com. Frågor om ansökan ställs till samma adress.

Ansökan ska ha poststämplats eller skickats via mail senast måndag den 4 februari 2013.