Träff med miljöminster Lena Ek

Jag, Lotta Wallberg, och Bertil Gabrielsson träffade Lena Ek den 20 november, för en fortsatt dialog om rovdjurs-problematiken.

Vi hade ett bra samtal med Lena Ek, vi tog upp att allt fler fårägare hör av sig till Fåravelsförbundet som är uppgivna över rådande situation gällande vargens utveckling.

Bertil Gabrielsson och Lotta Wallberg träffar Miljöminister Lena Ek och framför näringens åsikter. Miljöministern uttryckte stor förståelse för näringens problem. Foto: Oskar Taxén

Fårnäringen har drabbats av ett flertal vargangrepp under betessäsongen och under hösten några riktigt stora angrepp i Skåne och Örebro. Ett rovdjursangrepp är en katastrof för de drabbade och samhället måste ta ett större ansvar både vad det gäller förebyggande arbete samt när ett angrepp skett.

Något som måste finnas i hela landet är kompetenta akutgrupper som snabbt kan sättas in på länsstyrelsens bekostnad för att utföra alla hjälpåtgärder som en enskild djurägare inte kan hantera i ett akut läge.

Handläggningen runt skyddsjaktsärrenden måste bli mycket snabbare och länstyrelsena bör i större utsträckning ta beslut på eget initiativ. På så sätt minska hotbilden mot berörda djurägare.

Vargstammens snabba tillväxt under en kort tidsperiod har gjort att samhället inte har tillräcklig beredskap för den situation som vi nu befinner oss i. En beskattning av vargstammen måste ske snarast. Detta är ett landsbygdsproblem och ska vi ha en levande landsbygd med möjlighet för företagande i vår näring så krävs åtgärder som gör skillnad i praktiken.

Vidare tog vi också tog upp att genetiskt värdefulla individer inte får inneha ett så stort skydd att de är omöjlig att få skyddsjakt på. Man måste också ta hänsyn till det sammanlagda rovdjurstrycket när man förvaltar landets rovdjurstammar. Det är inte bara vargen som ställer till problem.

Vi lämnade vid mötet över en skrivelse som beskriver vargangreppet i Örebro samt vad det har fått för följder.

Detta var en kort sammanfattning av om vad jag och Bertil tog upp under vårt möte med Lena Ek. Vi gjorde vårt bästa för att framföra hur fårnäringen påverkas av rovdjuren. Vi har fått en god kontakt med vår miljöminister och nästa möte blir vårvintern 2013.   

Text: Lotta Wallberg, lotta@onsang.se

Mer läsning om varg kommer i nästa nummer av Fårskötsel.