Program för rovdjursseminariet i Järvsö

Tamdjur och rovdjur – går det ihop?
Den 4 februari 2013 anordnas ett seminarium med målet att hitta konkreta förslag på förändringar som underlättar för Sverige att ha både livskraftiga rovdjursstammar och effektiv tamdjurshållning. Välkommen till en dag med dialog i fokus!

Tid: 4 februari 2013, kl 10.30-17.30
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö.
Kostnad: 350 kr inkl. seminarieavgift samt lunch och fika. Betalas på plats.
Anmälan: Senast 28 januari till info@de5stora.com eller 0651-411 70, begränsat antal platser. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Tips: Bra tågförbindelser från Stockholm! Förslag på logi finns på www.jarvso.se.


Foto:
Magnus Elander/www.de5stora.com och Einar de Wit

Program:

10.00 Fika med smörgås
10.30 Seminariet inleds Moderator: Tomas Frisk, Skansen
10.45 Att vara tamdjursägare i rov- djursområden LRF och Fåravelsförbundet
11.00 Skadestatistik och förebyggande åtgärder Inga Ängsteg, Viltskadecenter
11.20 Sekundära effekter av angrepp Yasmine Bengtson berättar om hur tamdjur kan påverkas fysiologiskt och beteendemässigt av den stress som rovdjur kan utgöra
12.00 Framtidens rovdjursförvaltning Mattias Johnsson, miljödepartementet
12.40 Lunch
13.40 Förvaltningens förutsättningar Naturvårdsverket om tamdjur-rovdjur i de nya förvaltningsplanerna.
 Länsstyrelsen Gävleborg om det regionala arbetet
14.20 Diskussionsforum
inklusive paus för fika
17.30 Seminariet avslutas

Frågeställningar till diskussionsforumet:

  • Länsstyrelsens förutsättningar att hantera sekundära skador. 
Inga Ängsteg berättar om nuvarande rekommendationer kring hantering av sekundära skador.
  • Hur kan tamdjursägarnas kunskap användas mer aktivt i förvaltningen?
  • Hur kan och bör länsstyrelsens utökade budget användas?
  • Forskning kring sekundära effekter. Vad vill vi veta?
 Dr Jens Jung berättar om sin forskning utomlands och hur liknande studier skulle kunna utformas i Sverige. Hans studenter finns på plats för att ta in önskemål på forskningsområden inför en pilotstudie.
  • Behövs kompetenshöjning för olika målgrupper för att underlätta framtiden?

Arrangörer är Rovdjurscentret De 5 Stora tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg.

Medverkar gör representanter för Miljödepartementet, Länsstyrelsen, Viltskadecenter, SLU, Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF och Fåravelsförbundet.

Uppdaterad Inbjudan ››