Info från Gård & Djurhälsan: Kommande projekt om hosta & påminnelse om mjölkprov

Gård & Djurhälsan och SVA ansöker under hösten om stöd från Jordbruksverket för att fortsätta utreda orsaker till luftvägsproblem i svenska fårbesättningar.

En begränsad studie gjordes 2008, men med tillgång till bättre diagnostik framför allt när det gäller olika virusinfektioner hoppas vi nå längre under 2024. Vi har tillgång till cirka 80 prover som sparats från obduktioner av får med luftvägsinfektioner, men vi hoppas på ytterligare provmaterial från obduktionsfall nästa år. Syftet är att bättre kunna ge råd om när luftvägsinfektioner ska behandlas med antibiotika och vilken typ av läkemedel som då ska användas.

Vi vill påminna om pågående undersökning av juverinflammationer. Alla har fortfarande möjlighet att skicka mjölkprov för gratis analys! Provtagningsmaterial har skickats ut till G&D:s kunder med mer än hundra tackor, men det går att ordna för de som inte har grejerna kvar och de som inte fått, om ni hör av er till Gård & Djurhälsan. Även här är syftet att ha koll på orsaken och bestämma hur vi bäst behandlar akuta juverinflammationer hos tackor.