Utfodring av får i ekologisk produktion

Bra utfodring är grunden för en god produktion. Väl utfodrade djur har också bättre motståndskraft mot sjukdomar och parasiter. Fri tillgång på grovfoder av god kvalitet är alltid grunden för utfodring av får i ekologisk produktion. I denna skrift kan du bland annat läsa om fårens näringsbehov, om lämpliga fodermedel samt om utfodringsstrategier och foderstatsexempel. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.

Hämta skriften gratis via Jordbruksverkets webbutik