Inför höstens livdjurshandel

Nya får på ingång?

Ta hjälp av vår kom-ihåg-lista för att inte missa något.

Gård & Djurhälsan påminner om vad man behöver tänka på vid inköp av djur.

Var extra noga med parasitkontrollen

Risken att köpa in avmaskningsmedelsresistenta parasiter när man köper, lånar eller flyttar livdjur är idag större än tidigare. Det går att skydda sig, men det kräver att man är försiktig och noggrann!

När resultatet av den undersökning av resistensläget som pågår är klart kommer uppdaterade råd att sammanställas. Både för hur man skyddar sin besättning, men också för hur man lever med resistenta parasiter om man har drabbats.

Ny med får?

Då finns fler tips här.

Foto Gudrun Haglund Eriksson