Vill du veta mer om vallodling och utfodring av vallfoder

Uppsala den 7–8 februari 2023

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst
areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 är det dags för den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala,
så boka in dessa datum redan nu. Vallkonferensen är en viktig samlingsplats för alla som är
intresserade av vall och bete. Du kommer att få reda på det senaste från forskning och rådgivning.

Några smakprov från programmet:

 • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
 • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
 • Gödslingsstrategier när priserna stiger
 • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen
 • Vall till häst
 • Insådd av vallbaljväxter på hösten
 • Drönare på bete
 • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
 • Hållbara vallbaljväxter
 • Bevattning av vall
 • Fodervärde i olika gräsarter
 • Diskussion med Årets Vallmästare

Varmt välkommen! Anmälan kommer att öppna i november 2022.

Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av odling och/eller utfodring av vallfoder och arbetar som rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare eller är student

Läs mer på slu.se/vallkonferens2023