Information till djurägare om Schmallenbergviruset

Din medverkan som djurägare behövs för att övervaka förekomst av viruset i Sverige. Nedan beskriver vi virusets sjukdomstecken. Men de kan också ha flera andra orsaker så för att kunna bedöma om de är orsakade av Schmallenbergviruset måste prov tas från djuren och analyseras vid SVA. Det finns för närvarande inga vacciner eller andra mediciner för att hantera sjukdomen.

Viruset sprids sannolikt av svidknott
Smittan sprids sannolikt mellan djuren med svidknott. Det finns ännu inga rapporter på att viruset kan spridas aktivt under vintern, således förekommer sannolikt inte synligt sjuka djur under vinterhalvåret. Under denna tid kan sannolikt inte heller foster bli smittade. Knottsäsongen då smittan sannolikt sprids är i Sverige mellan april till november.

Tecken på smitta hos får och getter
Tecken på infektion i flocken: Det finns inga rapporter om att får eller getter visar sjukdomstecken liknande de på nötkreatur.
Fosterskador: Får och getter som är dräktiga när de infekteras tillfrisknar själva men kan föda missbildade lamm/killingar ibland med svåra förlossningar eller dödfödslar. När det gäller lamm/killingar så kan fostret sannolikt endast smittas om baggen släpptes till innan det blev för kallt för knotten.

Provtagning av djur eller missbildade kalvar, lamm och killingar
Eftersom den huvudsakliga spridningsvägen sannolikt sker med svidknott är det osannolikt att det skulle förekomma tecken på akut sjukdom hos nötkreatur innan april-maj. För att övervaka om smittan redan fanns i Sverige under 2011 behöver lamm, killingar och kalvar med missbildningar som föds under våren 2012 provtas. Därför är det viktigt att veterinärer och djurägare anmäler missbildningar samt skickar in dem för undersökning till SVA.

  • Om möjligt lägg djuret svalt eller kyld (ej fryst) notera när den tidigast kan vara född, samt moderdjurets id-nummer.
  • Kontakta veterinär. Om du inte får tag i din veterinär, ring sektionen för epizootologi genom SVA:s växel 018-67 40 00 och tala om att ni har ett lamm eller en kalv med missbildningar. Följ sedan deras instruktioner.
  • SVA vill ha in djur med missbildningar som krökta ben och leder, ryggar och nacke, missbildningar av huvudets form (vattenskalle). Djuren föds vanligtvis närmast fullgångna och ibland levande.  

Hygienrekommendationer
Alla som kommer i kontakt med och hanterar dödfödda djur bör använda engångshandskar eller rengöra händer och annat som varit i kontakt med materialet noggrant.  Risken är mycket liten att eventuellt virus skulle orsaka sjukdom hos människa men det finns också andra sjukdomsorsakande smittämnen som kan smitta till människa i samband med förlossningar och aborter.

Det är inte sannolikt att människor blir sjuka av Schmallenviruset. Inga djurägare eller veterinärer har rapporterats insjukna i samband med hantering av sjuka djur i andra länder.

Källa: Jordbruksverket, läs mer ››